Το σκεπτικό της απόφασης κάνει σαφές πως υπάρχει σωματική βλάβη του Χουάνκαρ, ότι δεν αποχώρησε ο Παναθηναϊκός και πως έγιναν παρεμβάσεις Ολυμπιακού στο αγγλικό κείμενο της γνωμάτευσης του γιατρού.

Ακολουθήστε μας στο Google news

δημοσιοποίηση του σκεπτικού της απόφασης για το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός μετά τη ρίψη κροτίδας και τον τραυματισμό του Χουάνκαρ δεν αφήνει καμία αμφιβολία. Η δικαστής κάνει λόγο για πέραν πάσης αμφιβολίας σωματική βλάβη του Χουάνκαρ, ξεκαθαρίζει πως ο Παναθηναϊκός δεν αποχώρησε μόνος του από τον αγωνιστικό χώρο, ενώ κάνει λόγο για παρεμβάσεις του Ολυμπιακού στη γνωμάτευση του γιατρού του αγώνα.

Υπενθυμίζεται πως η απόφαση ήταν πως ο Παναθηναϊκός παίρνει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό με σκορ 3-0, ενώ από τους «ερυθρόλευκους» αφαιρείται ένας βαθμός και τους επιβάλλεται ποινή δύο αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών, αλλά και πρόστιμο.

 Σωματική βλάβη του Χουάνκαρ πέραν πάσης αμφιβολίας

Η αθλητική δικαστής αναφέρει ρητά και κατηγορηματικά ότι συγκροτείται η έννοια της σωματικής βλάβης αφού και η πρώτη διάγνωση του γιατρού μίλαγε για απώλεια ακοής και οριζόντιο νυσταγμό, αλλά και στα αποδυτήρια στις περαιτέρω εξετάσεις που του γίνονταν, εξακολουθούσε να έχει αστάθεια και έκπτωση στην ακοή του.

Και μάλιστα υπογραμμίζει: «Σημειωτέον ότι η σωματική βλάβη, η οποία μπορεί να συνίσταται ιδίως σε τραυματισμό, σε κάκωση, αλλά και σε έτερης μορφής διατάραξη της σωματικής λειτουργίας του ανθρώπου, δεν παρουσιάζει αναγκαίως και υποχρεωτικώς εξωτερικές ενδείξεις ή/και εκδηλώσεις, αλλά μπορεί να συνιστά, ως εν προκειμένω, πλήγμα σε κάποιο ανθρώπινο όργανο ή/και σε κάποια εσωτερική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, συγκεκριμένως δε, στην αίσθηση της ακοής, πέραν του ότι, με βάση τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης σε συνδυασμό και με τους κανόνες της κοινής λογικής και τα διδάγματα της κοινής πείρας, είναι δυνατόν οι σωματικές βλάβες (λ.χ. τραυματισμοί, κακώσεις, αλλά και λοιπές βλάβες), που στερούνται εξωτερικών ενδείξεων (όπως λ.χ. αιμορραγία) να τυγχάνουν ενίοτε λίαν σοβαρές, άλλοτε μάλιστα μοιραίες».

Σημειώνει δε ότι «…το χρονικό αυτό περιθώριο της μίας (1) ώρας ουδόλως αναιρεί τη δεδομένη ύπαρξη ήδη δύο (2) διαδοχικών ιατρικών διαπιστώσεων και διαγνώσεων του Ιατρού του αγώνα αναφορικώς με την επέλευση καθ’ εαυτήν σε βάρος του εν λόγω ποδοσφαιριστή σωματικής βλάβης».

Το «άδειασμα» στον γιατρό του αγώνα και οι διορθώσεις του στο αγγλικό κείμενο με παρέμβαση Ολυμπιακού

Καθοριστικά για την απόφαση του πειθαρχικού οργάνου ήταν και τα όσα αναφέρει παρακάτω το σκεπτικό:

«Έπειτα δε από την παρέλευση μίας (1) ώρας κατά προσέγγιση, ο Ιατρός του αγώνα διαπίστωσε μεν βελτίωση ως προς την ακοή του ποδοσφαιριστή, αλλά αδυναμία αυτού να εγερθεί. Στο σημείο αυτό δέον όπως επισημανθεί ότι πρόκειται για αντικειμενική διαπίστωση του Ιατρού του αγώνα ότι υφίσταται αδυναμία του παίκτη να εγερθεί («… δεν μπορούσε να σηκωθεί…»), αδυναμία η οποία προδήλως ισοδυναμεί με αδυναμία αυτού να παίξει, χωρίς να προσαπαιτείται να αναγράψει τούτο ρητώς και κατηγορηματικώς ο Ιατρός του αγώνα, ήτοι χωρίς ανάγκη για απόλυτη προσήλωση στις λέξεις, αφού δεν είναι με βάση τους κανόνες της στοιχειώδους κοινής λογικής δυνατό παίκτης, που αδυνατεί να εγερθεί, να είναι ικανός να συμμετάσχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ποδοσφαιρικό αγώνα.

Η δε προσθήκη των λέξεων «…according to him…» (ήτοι, σε ελεύθερη μετάφραση «..κατά την άποψη του παίκτη..») στη συνέχεια της φράσης «…but still could not stand up…» στην Ιατρική Γνωμάτευση του Ιατρού του αγώνα, όπως αυτή συντάχθηκε στην Αγγλική γλώσσα, ουδόλως αποτυπώνεται στο γραπτό κείμενο της ίδιας ως άνω Ιατρικής Γνωμάτευσης του Ιατρού του αγώνα, που έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, είναι δε η προσθήκη αυτή καταφανώς μεταγενέστερη της αρχικώς συνταχθείσας στην Αγγλική γλώσσα Ιατρικής Γνωμάτευσης, αφού, μακροσκοπικά ιδωμένο το κείμενο αυτής και χωρίς να υφίστανται χρεία ιδιαίτερων γνώσεων γραφολογίας, η επίμαχη φράση έκλεινε και τελείωνε με το σημείο στίξης της τελείας [.] στο σημείο «… but still could not stand up.», πλην όμως, πάνω στον εν λόγω σημείο στίξης της τελείας πάτησε το γράμμα “a” από τη λέξη “according” και κατ’ αυτόν τον τρόπο μία καταρχάς και καταρχήν αντικειμενική ιατρική διαπίστωση μετατράπηκε σε απλή υποκειμενική άποψη του παίκτη, ενώ, για τη θέση στο σημείο τούτο της εν λόγω προσθήκης, μόνο άμεσο έννομο συμφέρον είχε αποκλειστικώς η εγκαλουμένη ΠΑΕ.

Η τελευταία άλλωστε (ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ) δικαιολογεί, μόνη αυτή, έννομο συμφέρον και για τις έτερες προσθήκες/διαγραφές στο αυτό ως άνω αγγλικό κείμενο της Ιατρικής Γνωμάτευσης του Ιατρού του αγώνα, καθόσον, αν και ο τελευταίος είχε σε ελεύθερη μετάφραση εκφράσει τη γνώμη/άποψη ότι ο παθών παίκτης φαίνεται (“seems”) σε καλή κλινική κατάσταση, ωστόσο, τελικώς αποτύπωσε αντί για τον αρχικό όρο “seems” (φαίνεται), τον όρο “is”, που σημαίνει ότι ο παίκτης είναι σε καλή κλινική κατάσταση, όροι οι οποίοι προδήλως δεν ταυτίζονται, ενώ, εν συνεχεία, καίτοι ο ίδιος ως άνω Ιατρός του αγώνα αναγράφει καταρχάς ρητώς στην Αγγλική γλώσσα και δη στους δύο τελευταίους στίχους από το τέλος ότι «…his team need to bring to a hospital for further exams.», ήτοι ότι η ομάδα του (ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ) πρέπει («need») να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, ακολούθως, διαγράφει τον όρο «need» (πρέπει), που υποδηλώνει αντικειμενική ανάγκη και τον αντικαθιστά με τον όρο «want» (θέλουν), που καταδεικνύει υποκειμενική αμιγώς βούληση και επιθυμία, αλλαγές τις οποίες ωσαύτως μόνο η εγκαλουμένη ΠΑΕ είχε έννομο συμφέρον να επιτύχει μέσω παρέμβασής της, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται με τοιαύτη διατύπωση η σημασία του περιστατικού
».

Η αθλητική δικαστής αναφέρεται στη συνέχεια σε «προσθήκες, διαγραφές, συμπληρώσεις, από τις οποίες, με βάση το γράμμα και εν γένει περιεχόμενο αυτής (γνωμάτευσης), προέκυψαν αντιφάσεις, των οποίων επωφελείτο, σε κάθε περίπτωση, η εγκαλουμένη ΠΑΕ Ολυμπιακός»!

Η συμπληρωματική έκθεση του διαιτητή

 

Σχετικά με την συμπληρωματική έκθεση του διαιτητή που θεωρήθηκε καθοριστική για την απόφαση, η αθλητική δικαστής σημειώνει:

«…η δε προσθήκη ότι με την παρέλευση τοιαύτης χρονικής διάρκειας από την προσωρινή διακοπή του αγώνα υποδηλώνεται σε κάθε περίπτωση η σοβαρότητα του τραυματισμού του ποδοσφαιριστή της φιλοξενούμενης ΠΑΕ, ουδόλως συνιστά απαράδεκτη και ανεπίτρεπτη μεταβολή της αρχικής Έκθεσης αυτού, ούτε μεταβάλλει ανεπιτρέπτως κατά τον Κανονισμό την αποδιδόμενη στην εγκαλουμένη ΠΑΕ πειθαρχική δίωξη και κατηγορία, αλλά, αντιθέτως, συνιστά μία αυτονόητη επεξήγηση του διαιτητή, η οποία θα αποτυπωνόταν αρχήθεν ως εκ περισσού και η οποία δεν αποτυπώθηκε αρχήθεν ένεκα του προδήλως αυτονόητου αυτής (επεξήγησης) χαρακτήρα. Και τούτο διότι, ενόψει του ότι ο παθών παίκτης, όστις έχει υποστεί αδιαμφισβήτητα σωματική βλάβη υπό τη μορφή τουλάχιστον της έκπτωσης ακοής, που δεν συνιστά σύμπτωμα, αλλά είναι το αιτιατό (αποτέλεσμα), που συνδέεται αμέσως με αιτιώδη συνάφεια με το αίτιο, ήτοι με την έκρηξη πλησίον του κροτίδας στο 49ο λεπτό του αγώνα, δεν ηδύνατο κατά τον ίδιο τον Ιατρό του αγώνα να σηκωθεί, κατ’ επέκταση δε, να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του στα πλαίσια της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης, ακόμα και μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, προδήλως υποδηλώνει, με βάση και τους κανόνες της κοινής λογικής και τα διδάγματα της κοινής πείρας, σε συνδυασμό και με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης ότι ο παίκτης, ανεξαρτήτως αν χρήζει περαιτέρω νοσηλείας, ιατρικών εξετάσεων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, σε κάθε περίπτωση, αδυνατεί να σηκωθεί, άρα, κατ’ επέκταση, αδυνατεί (είναι ανίκανος) να παίξει στην επίμαχη ποδοσφαιρική αναμέτρηση».

Και προσθέτει σχετικά:

«Σε κάθε δε περίπτωση, αν η εγκαλούμενη ΠΑΕ έκρινε ότι ο διαιτητής του αγώνα προέβη σε αντικανονική και αδικαιολόγητη οριστική αυτού διακοπή, αντίθετη προς τους οικείους Κανονισμούς, όφειλε να εγείρει σχετική ένσταση, γεγονός όπερ ουδέποτε έπραξε κατά τρόπο παραδεκτό, νομότυπο και εμπρόθεσμο, με αποτέλεσμα να τυγχάνει απορριπτέος ως όλως αλυσιτελώς προβαλλόμενος ο ισχυρισμός της εγκαλουμένης ΠΑΕ ότι ο διαιτητής του αγώνα προέβη σε αντικανονική διακοπή αυτού ελλείψει σαφούς και ρητής Ιατρικής Γνωμάτευσης του Ιατρού του αγώνα αναφορικώς με την ικανότητα ή μη του πάσχοντος ποδοσφαιριστή να αγωνισθεί στην ποδοσφαιρική αυτή αναμέτρηση».

Η... αποχώρηση του Παναθηναϊκού από το γήπεδο

Η αθλητική δικαστής καταρρίπτει με απόλυτο τρόπο και τον ισχυρισμό του Ολυμπιακού ότι ο Παναθηναϊκός αποχώρησε… μόνος του!

«Περαιτέρω, όπως επίσης αποδεικνύεται, ουδέποτε έλαβε χώρα αποχώρηση των παικτών της φιλοξενούμενης ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ από το γήπεδο, αλλά μόνο απόσυρση τούτων από τον αγωνιστικό χώρο με κατεύθυνση προς τα αποδυτήρια, τούτο δε συνέβη άμα τη μεταφορά του πάσχοντος συμπαίκτη τους στο κατά τα ανωτέρω Ιατρείο του γηπέδου, όταν και ο διαιτητής του αγώνα προέβη σε προσωρινή αυτού διακοπή. Πρόδηλο τυγχάνει ότι, εάν οι παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας είχαν αποχωρήσει, χωρίς δικαίωμα προς τούτο, είτε από τον αγωνιστικό χώρο, είτε από το ίδιο το γήπεδο, πολλώ δε μάλλον από αυτό, κατά παράβαση των οικείων Κανονισμών, θα ήταν πειθαρχικώς υπόλογοι και απολογούμενοι ενώπιον του παρόντος πειθαρχικού οργάνου ως αποκλειστικώς υπαίτιοι για την οριστική διακοπή του οικείου ποδοσφαιρικού αγώνα, γεγονός όπερ, ωστόσο, ουδόλως και ουδέποτε συνέβη εν προκειμένω, καθόσον σε καμία περίπτωση δεν μνημονεύει ο διαιτητής στο Φύλλο Αγώνα οιαδήποτε συναφή συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών της φιλοξενούμενης ομάδας, η οποία να έρχεται σε αντίθεση προς τους Κανονισμούς, διότι, άλλως, θα είχε ρητώς και εγγράφως στηλιτεύσει τοιαύτη συμπεριφορά. Αντιθέτως, η κατά τα ανωτέρω εκτιθέμενα απόσυρση της φιλοξενούμενης ομάδας προς τα αποδυτήρια άμα τη μεταφορά του πάσχοντος συμπαίκτη τους στο Ιατρείο του γηπέδου και άμα τη προσωρινή διακοπή του αγώνα από το διαιτητή αυτού ήταν εύλογη, αν όχι επιβεβλημένη για ευνόητους λόγους, τουλάχιστον δε έως ότου ο διαιτητής λάμβανε απόφαση είτε για την επανέναρξη του αγώνα, είτε για την οριστική αυτού διακοπή».

Το σκεπτικό καταλήγει:

«Αποδεικνύεται ότι ο παίκτης της φιλοξενούμενης ομάδας της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ με αριθμό φανέλας Νο 3 (ΧΟΥΑΝΚΑΡ) υπέστη σωματική βλάβη, συνιστάμενη ιδίως σε έκπτωση ακοής στο αριστερό αυτού αυτί, βλάβη που ως μόνη ενεργό αιτία έχει την κατά τα προεκτεθέντα ρίψη, πλησίον του, και έκρηξη κροτίδας, της ρίψης αυτής προερχόμενης από οπαδούς, ευρισκόμενους στη Θύρα 28, πάντα δε ταύτα είχαν ως ακόλουθη συνέπεια τη λήψη από το διαιτητή της απόφασης να προβεί σε οριστική εν τέλει διακοπή του αγώνα, ενόψει της ρητώς διαπιστωθείσας από τον Ιατρό του αγώνα αδυναμίας του παίκτη να σηκωθεί και, κατ’ επέκταση, αναγκαίως και αυτονοήτως, της αδυναμίας αυτού να αγωνιστεί, δεδομένου προσέτι ότι ο Ιατρός του αγώνα ουδέποτε και ουδόλως επιβεβαίωσε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη δυνατότητα του ποδοσφαιριστή να αγωνισθεί κανονικώς, συναγομένης ούτω εξ αντιδιαστολής της αδυναμίας του προς τούτο».

Ειδική μνεία εξάλλου, γίνεται ακόμα και για τις εξετάσεις του Χουάνκαρ στο νοσοκομείο «Υγεία»:

«Ωστόσο, πάντα τα ανωτέρω επιρρωνύονται και από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού, καθόσον, μεταξύ άλλων, ο παθών ποδοσφαιριστής διεκομίσθη τελικώς κατά τις βραδινές ώρες της 22ας-10-2023 στο Ιδιωτικό Θεραπευτήριο ΥΓΕΙΑ στο Μαρούσι Αττικής, με ασθενοφόρο του ιδίου Νοσοκομείου, χωρίς να ασκεί οιαδήποτε έννομη ή έτερη επιρροή στην παρούσα πειθαρχική διαδικασία -και δη ως προς το αποδεικτέο γεγονός- ότι ο παίκτης επέλεξε να μεταβεί για προσωπικούς του λόγους σε ιδιωτικό και ουχί δημόσιο Νοσοκομείο, γεγονός όπερ συνάπτεται προδήλως με την καθ’ όλα σεβαστή και ανέλεγκτη προσωπική απόφαση του εκάστοτε ασθενή να τύχει της δέουσας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε Θεραπευτήριο της ιδίας αυτού επιλογής. Πράγματι, ο υποστείς τη σωματική βλάβη ποδοσφαιριστής υπεβλήθη σε σωρεία εργαστηριακών, διαγνωστικών και λοιπών εξετάσεων, έλαβε δε εξιτήριο την επομένη ημέρα, ήτοι στις 23-10-2023, με οδηγίες για λήψη φαρμακευτικής αγωγής και με τη διάγνωση: ήπια βαρηκοϊα και μικρή υπαισθησία στο αριστερό αυτί, ιατρική διάγνωση η αξιοπιστία της οποίας ουδόλως τίθεται εν αμφιβόλω με το επιχείρημα της προέλευσης της οικείας γνωμάτευσης από Ιατρούς ιδιωτικού και ουχί δημοσίου Νοσοκομείου».

Τέλος, αναφορικά με την απόρριψη της παρέμβασης του Παναθηναϊκού «ως νόμω αβάσιμη», η αθλητική δικαστής την δικαιολογεί ως εξής:

«Η υπό κρίση κύρια παρέμβαση τυγχάνει απορριπτέα προεχόντως ως μη νόμιμη, καθόσον στρέφεται κατά της πειθαρχικής δίωξης καθ’ εαυτήν της εγκαλουμένης ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, όπως αυτή κλήθηκε προς απολογία ενώπιον ημών δυνάμει της υπ’ αρ. πρωτ. 329/24-10-2023 κλήσης προς απολογία, χωρίς ωστόσο να έχει μεσολαβήσει η άσκηση είτε καταγγελίας, είτε ένστασης κατ’ άρθρο 23 του ΚΑΠ της ΕΠΟ, ούτως ώστε να εκκρεμούν αυτές προς συζήτηση και, κατ’ επέκταση, να δύναται νομίμως η ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ να παρέμβει κυρίως στην παρούσα πειθαρχική διαδικασία. Τούτο δε διότι, συμφώνως προς τα εκτιθέμενα και στις υπό στοιχείο IV [Β] νομικές σκέψεις της παρούσας, δεν χωρεί νομίμως, κατά τον Δικονομικό Κανονισμό, παρέμβαση (ούτε πρόσθετη, ούτε κύρια, πολλώ δε μάλλον κύρια) στα πλαίσια της υπό κρίση πειθαρχικής δίωξης σε βάρος της εγκαλούμενης ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, αφού στην προκείμενη πειθαρχική διαδικασία, όπως αυτή αρύεται από και ερείδεται στην προμνησθείσα πειθαρχική δίωξη, δεν υφίστανται οιαδήποτε στοιχεία αντιδικίας, αντιθέτως δε, μετέχει σε αυτή (διαδικασία) μόνο μία διάδικη πλευρά, εν προκειμένω δε η εγκαλούμενη ΠΑΕ, ως το πειθαρχικώς ελεγχόμενο -από το παρόν πειθαρχικό όργανο- νομικό πρόσωπο».

sport-fm.gr

Share

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιβάν Σαββίδης για μικρό Γιαννάκη: «Πάμε να σηκώσουμε το παιδί»-ThemaSports
19/06 @ 23:11

Ιβάν Σαββίδης για μικρό Γιαννάκη: «Πάμε να σηκώσουμε το παιδί»

Η αγάπη του μικρού Γιαννάκη για τον ΠΑΟΚ σε συνδυασμό με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο να σταθεί στα πόδια του όπως αποδείχτηκε δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Ιβάν Σαββίδη.

 Καραδοκεί για Ουάρντα -ThemaSports
19/06 @ 18:57

Καραδοκεί για Ουάρντα

Ο Πάμπλο Γκαρσία θέλει να συνεργαστεί ξανά με τον Ουάρντα και ο Ατρόμητος έχει καταθέσει πρόταση στον Αιγύπτιο μέσο σύμφωνα με πληροφορίες του SPORT24.gr.

Πιθανότατα με Βελέζ και πάλι η ΑΕΚ!-ThemaSports
19/06 @ 14:50

Πιθανότατα με Βελέζ και πάλι η ΑΕΚ!

Αντίπαλο με… προηγούμενα θα βρει κατά πάσα πιθανότητα απέναντί της η ΑΕΚ. Στον β’ προκριματικό του Conference League θ’ αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Βελέζ-Ίντερ Κλουμπ ντ’ Εσκάλδες.

Με Μπότεβ Πλόβντιβ ή Μάριμπορ ο Παναθηναϊκός στον 2ο προκριματικό του Europa-ThemaSports
19/06 @ 14:19

Με Μπότεβ Πλόβντιβ ή Μάριμπορ ο Παναθηναϊκός στον 2ο προκριματικό του Europa

Από Βουλγαρία ή Σλοβενία περνάει ο δρόμος του Παναθηναϊκού για τον 3ο προκριματικό του Europa! Οι «πράσινοι» κληρώθηκαν στον 2ο προκριματικό με τον νικητή του Μπότεβ Πλόβντιβ ή Μάριμπορ.

Οικογένεια Κονσεϊσάο: Η ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ-ThemaSports
19/06 @ 13:26

Οικογένεια Κονσεϊσάο: Η ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ

H Ελλάδα ταιριάζει στην οικογένεια Κονσεϊσάο. Ο μπαμπάς Σέρτζιο έγραψε τη δική του ιστορία στον ΠΑΟΚ και ο γιος του Φρανσίσκο τον μιμήθηκε πετυχαίνοντας ένα παρόμοιο γκολ στο γήπεδο της Τρίπολης.

Ο Χούμελς φόρεσε φανέλα της Ελλάδας από τον προημιτελικό του 2012: "Είναι δύσκολο να βρεις εμφάνιση για να γυμναστείς και να μη σε συνδέσουν με κάποια φήμη"-ThemaSports
19/06 @ 12:35

Ο Χούμελς φόρεσε φανέλα της Ελλάδας από τον προημιτελικό του 2012: "Είναι δύσκολο να βρεις εμφάνιση για να γυμναστείς και να μη σε συνδέσουν με κάποια φήμη"

Η Ντόρτμουντ και ο Ματς Χούμελς ακολούθησαν χωριστούς δρόμους, με τον Γερμανό αμυντικό να προπονείται ατομικά σε γυμναστήριο φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

BEST OF THEMASPORTS

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ