«Πραγματοποιήθηκε σήμερα (28/07) στην αίθουσα Σκάλα στον 16ο όροφο του Radisson Blu Hotel στην Λάρνακα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου μας.

Την κήρυξη των εργασιών της Συνέλευσης έκανε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Άντρος Καραπατάκης.

Έγινε Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της περιόδου και οικονομική ενημέρωση και στην συνέχεια εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31/12/2021.

Ακολούθησε η έγκριση του προϋπολογισμού για την αγωνιστική περίοδο 2022/23 και η έγκριση ανανέωσης εντολής Διοικητικού Συμβουλίου για περίοδο 2 ετών.